โปรโมชั่นติดตั้งระบบ Hospital OS ราคาพิเศษ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี